Goed overleg is de beste manier om te scheiden. Mediators hebben begrip voor uw emoties.

De werkwijze van Stichting Samen Gratis Scheiden

Stap 1: online of op kantoor

Na het gesprek(ken) op een van onze kantoren, of online via Skype, met een van onze mediators ontvangt u per mail het concept ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. U kunt dit nog aanpassen en veranderen en uw opmerkingen mailen naar uw mediator. Zodra u beiden de definitieve versie heeft goedgekeurd dient u de laatste definitieve correcte versie uit te printen en origineel ondertekend per post te retourneren naar uw mediator.

Uw convenant of ouderschapsplan juridisch ingedekt met de mediators van Sitchting Samen Gratis Scheiden

Stap 2: indienen bij de rechtbank

Zodra de advocaat de door u beiden ondertekende stukken ontvangen heeft en zij in het bezit is van de vereiste akte(s), die u zelf moet aanleveren (opvragen bij de gemeente), zal zij overgaan tot indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap en/of scheiding van tafel en bed bij de Rechtbank. Indien u het snel eens bent kunt u in principe binnen een maand gescheiden zijn.

U ontvangt binnen 4 weken de beschikking van de rechtbank.

Stap 3: de uitspraak van de rechter

Indien er geen kinderen zijn ouder dan 12 jaar en geen internationale aspecten, dan ontvangt u de echtscheidingsbeschikking al binnen een week. Deze wordt dan ingeschreven door uw advocaat bij de gemeente waarin u bent gehuwd.

Waar het om draait, is dat u beide akkoord bent met de echtscheidingsbeschikking.

Stap 4: scheiding geregeld

U ontvangt van uw advocaat nog het bewijs dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Vanaf deze datum bent u officieel gescheiden.

CONTACT

Wilt u meer informatie?

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur op nummer
088 – 116 4444.

Buiten werktijden zijn wij te bereiken via whatsapp op 06 – 57 409 743 en via de e-mail op. U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.