Kinderalimentatie

KINDERALIMENTATIE De behoefte van de minderjarige kinderen wordt berekend aan de hand van het netto inkomen einde huwelijk. Ouders betalen naar rato van hun inkomen de behoefte van de kinderen. De niet-verzorgende ouder krijgt bij het vastgestelde bedrag een zogenaamde zorgkorting; dit is afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen bij die ouder verblijven …

Ouderdomspensioen

  Recht op ouderdomspensioen Een dame van 82 jaar en een man van 83 jaar wilden gaan scheiden. De dame vroeg aan een van onze advocaten of zij recht had op een deel van het pensioen van haar echtgenoot. In eerste instantie dacht de advocaat van wel. Immers het ouderdoms- en bijzonder partnerpensioen dat gedurende …

Gratis scheiden kan!

Gratis scheiden? Het kan echt! Scheiden doet lijden. Een bekend gezegde. Zoals ook weleens wordt gezegd dat een scheiding altijd vele malen meer kost dan de bruiloft die eraan vooraf ging. In crisisjaren wordt volgens deskundigen ook nog eens meer gescheiden. Maar wie geen centen heeft om die juridische perikelen in goede banen te laten …