Gratis echtscheiding aanvragen?

Neem contact op met Stichting Samen Gratis Scheiden

Nu aanvragen >

Echtscheiding aanvragen?

U en uw partner willen een echtscheiding aanvragen. U bent niet de enige, in Nederland zijn er circa 38.000 echtscheidingen per jaar. Het is algemeen bekend dat 1 op de 3 huwelijken (relaties) stuk loopt. In de Randstad is dat zelfs bijna 1 op de 2. Een deel van deze echtscheidingen (circa 35%) wordt geregeld op basis van zogenaamd “tegenspraak”. Dat betekent dat in dit geval ieder der partners een eigen advocaat heeft. Helaas eindigt een groot deel van deze echtscheidingen, waarin ieder der partijen zich vasthouden aan zijn of haar standpunten, in en zogenaamde vechtscheiding. Wilt u een vechtscheiding voorkomen? Wij kunnen u hierbij helpen. 

gratis scheiden

De gevolgen van een echtscheiding voor kinderen

Een vechtscheiding heeft desastreuze gevolgen voor de kinderen. Deze echtscheidingen lopen vaak zo conflictueus dat de ouders het belang van de andere ouder en ook de kinderen totaal uit het oog verliezen. Bij een vechtscheiding gaat het niet meer om de inhoud, maar om het winnen. Een vechtscheiding wordt door deskundigen ook wel eens beschouwd als een vorm van kindermishandeling. Kinderen kunnen grotere nadelen van een vechtscheiding ondervinden. Onderzoeken tonen aan dat kinderen van ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkelt, meer problemen ervaren dan kinderen van gescheiden ouders. Er ontstaat een verhoogde kans op emotionele problemen en depressieve gevoelens. De prestaties op school kunnen verslechteren en het kind heeft later vaker problemen bij het aangaan van relaties.

Hoe kunt u een vechtscheiding voorkomen?

Een goede methode, om niet in een vechtscheiding te belanden, met alle desastreuze gevolgen voor de partners maar met name ook voor de kinderen, is mediation. Indien de partners bereidt zijn mee te willen werken om de gevolgen van de echtscheiding zo goed mogelijk in onderling overleg te regelen is mediation de methode bij uitstek!

Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor mediation is de vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation mee te werken. Dis is een totaal andere insteek dan een gerechtelijke procedure. Men kan namelijk geheel tegen zijn wil in bij een rechtzaak betrokken worden en min of meer gedwongen worden om aan een rechter tekst en uitleg te geven over de standpunten van partijen.

Bij mediation zijn partijen gemotiveerd om het conflict (de echtscheiding) in onderling overleg op te lossen. Beide partijen hebben in dat geval bewust gekozen om te proberen de gevolgen van de echtscheiding zowel met betrekking tot de regelingen over de kinderen als de financiële gevolgen in onderling overleg, met behulp van een mediator op te lossen.

Wat zijn de voordelen van scheiden met mediation? 

Bepaal zelf de gevolgen
Het grote voordeel voor partijen hierbij is dat partijen zelf bepalen hoe zij de gevolgen van de echtscheiding (scheiding van tafel en bed, verbreking samenleving of ontbinding geregistreerd partnerschap) wenst te regelen. Partijen hebben zogenaamd partijautonomie. Partijen bepalen het helemaal zelf. Er komt geen rechter aan te pas!

Vertrouwelijkheid
Een ander belangrijk kenmerk van mediation is de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ieder der partijen krijgt de kans om vrijuit en zonder remmingen te spreken en zijn of haar standpunt en argumenten naar voren te brengen.

Neutraal en oplossingsgericht
De mediator zal zich neutraal op stellen en zal, indien partijen dat wensen, zelf ook suggesties kunnen doen voor een mogelijke oplossingsrichting. Indien de partners er samen uit komen zal de mediator de afspraken van de partners over kinderen opnemen in een ouderschapsplan. De financiële gevolgen worden door de mediator opgenomen in een echtscheidingsconvenant (een zogenaamde vaststellingsovereenkomst).

Zo min mogelijk schade bij de kinderen
Met behulp van mediation kunnen partijen er dus voor zorgen dat de kinderen zo weinig mogelijk last hebben van de echtscheiding. Immers, Partijen regelen het samen, in onderling overleg welke afspraken zij maken tot betrekking tot gezag, hoofdverblijf, omgangsregeling en kinderalimentatie (onderwerp bij ouderschapsplan).

Wat wordt er tijdens de mediaton vastgelegd? 

De financiële gevolgen van de echtscheiding zoals bijvoorbeeld:

  • Wat te doen met de woning en de hypotheek
  • Is er sprake van draagkracht voor de partneralimentatie
  • Hoe zit het met de fiscale toeslagen 
  • Wat gaan we doen met pensioen
  • Hoe gaan we om met de verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening huwelijkse voorwaarden.

De advocaten/mediators die echt goed op de hoogte zijn van echtscheidingsproblematiek en alle gevolgen van dien, zijn aangesloten bij de specialisatieorganisatie vFAS (vereniging van familieadvocaten en scheidingsbemiddeling).

Echtscheidings mediations worden ook gedaan door mediators die aangesloten zijn bij de Mediation Federatie Nederland (MfN). Indien zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand kunnen partijen procederen op zogenaamde ‘toevoegingsbasis’. De Raad voor Rechtsbijstand verplicht deze mediators jaarlijks de nodige juridische en vaardigheden punten te behalen, zodat cliënten er zeker van kunnen zijn dat zij ook bij deskundige mediators terecht komen.

Echtscheiding aanvragen? Kies voor scheiden met mediation en niet voor een vechtscheiding

Zit u in een scheiding en wilt u een vechtscheiding voorkomen? Wij verzorgen als enige in Nederland scheidingen met mediation 100% gratis. We zijn namelijk een stichting en worden gesubsidieerd door de overheid. 

gratis scheiding aanvragen